wykonuję

ZADANIA INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ze zrozumieniem i na najwyższym poziomie

Nie ma dzisiaj wprost określonej dokumentacji „ZGODNEJ z RODO”. Za każdym razem trzeba indywidualnie podejść do rozpoznania i wdrażania określonych rozwiązań w celu zapewnienia optymalnej ochrony przetwarzanych danych osobowych w konkretnej organizacji.