Szanowni Państwo!

Problematyka ochrony danych osobowych, od momentu wejścia w życie nowych przepisów określanych mianem „RODO”, nabrała zupełnie nowego znaczenia wśród wielu osób w naszym kraju. Przyglądając się temu zjawisku nie sposób się oprzeć, iż tak naprawdę od 25 maja 2018r. datujemy chyba nową erę w tej dziedzinie. Zapominamy jednak, że problematyka ta na gruncie polskich przepisów prawa obowiązywała już od roku 1997. W moim przekonaniu to powszechnie używane słowo „RODO” wyzwoliło w pierwszej kolejności strach przed karami administracyjnymi, jakie grożą administratorowi w przypadku nieprzestrzegania tych regulacji, zapominając jednocześnie o całej idei czemu ma to służyć i dlaczego dokonano ewolucyjnych zmian w podejściu do jej ochrony.

Można również zaobserwować, iż wraz z wejściem w życie tych nowych przepisów, lawinowo wzrosło w pierwszej kolejności zapotrzebowanie na nowy rodzaj dokumentacji, która w przekonaniu wielu administratorów stanowi klucz do spełnienia wymogów obecnie im stawianych. Nie da się ukryć, że tworzenie i dostosowywanie nowej dokumentacji jest jednym z aspektów spełnienia tych wymogów ale same tabele, procedury nie spowodują, iż przetwarzane przez nas dane osobowe będą lepiej chronione. Jestem przekonany, że w pierwszej kolejności należy budować coraz większą świadomość wśród nas wszystkich jaką
rolę odgrywają w codziennym życiu nasze dane osobowe, które są przetwarzane przez wiele instytucji. W organizacjach, wśród administratorów danych a przede wszystkim pracowników, powinniśmy kreować właściwą kulturę ochrony danych osobowych, która dzięki systemowemu podejściu pozwoli w dłuższym okresie czasu na jej zrozumienie i da poczucie, iż faktycznie potrafimy chronić nasze dane osobowe.

Oferując swoje usługi w pierwszej kolejności staram się realizować wyżej wskazane kierunki, gdyż nie ma dzisiaj wprost określonej dokumentacji „ZGODNEJ z RODO”. Za każdym razem trzeba indywidualnie podejść do rozpoznania i wdrażania określonych rozwiązań w celu zapewnienia optymalnej ochrony przetwarzanych danych osobowych w konkretnej organizacji.

Swoje doświadczenie opieram na wielu latach bycia administratorem danych w jednostkach administracji rządowej, jak również prowadzeniu zajęć akademickich obejmujących problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwa informacji. Zdobyte wykształcenie, w tym ukończenie studiów prawniczych, studiów podyplomowych o kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem, Inspektor Ochrony Danych Osobowych pozwala mi sprostać dzisiejszym wymogom jakie stawiane są przed Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt realizacji praktycznych zadań w zakresie ochrony danych osobowych w stowarzyszeniu, a od pewnego czasu w ramach już prowadzonej własnej działalności. Posiadam również kompetencję do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie normy PN-ISO 27001.

Należę do osób otwartych, zdyscyplinowanych i sumiennych. Potrafię dostosować zakres świadczonych usług do indywidulanych oczekiwań potencjalnych kontrahentów.

Mam nadzieję, że będę mógł sprostać Państwa oczekiwaniom i zapraszam do współpracy.

Robert Wodejko